top of page

ส่วนประกอบ: หญ้าหนวดแมว, ชะเอมเทศ
ข้อบ่งใช้: ใช้ชงกับน้ำร้อนดื่ม ขับปัสสาวะปัสสาวะกระปริบกระปอย บรรเทาอาการปัสสาวะขุ่นเหลืองปัสสาวะไม่ค่อยสุด ช่วยขับเม็ดนิ่วเล็กๆบรรเทาอาการปวดหลัง ช่วยลดความดันแบบอ่อนๆ

กล่องละ 36 ซอง

 

Active ingredient(s): Cat’s Whisker, Liquorice

Indications: Infuse Cat’s whisker tea powder into hot water. Helps to improve urine retention or weak urine stream. Regulates urine color and flow. Removes small bladder stones and relieves backache. May be used to lower blood pressure. A healthy alternative to tea or coffee.

Size: 36 sachets/box

 

有效成分:猫须草、甘草

使用指示:将猫须草倒入热水。可帮助改善尿液滞留或排尿不顺。调节尿液颜色及流量。排除小膀胱结石并减轻背痛。可用于降低血压。亦可作为茶或咖啡之替代品。

容量:36包/盒

 

พบกับข้อมูลวิจัยสมุนไพรหญ้าหนวดแมวเหล่านี้ได้ที่ Knowledge Center

 • หญ้าหนวดแมว : สมุนไพรช่วยผู้ป่วยนิ่วในไตได้
  • ศ.นพ.วีรสิงห์ เมืองมั่น ได้ทำการศึกษากับผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยให้คนไข้รับประทานยาชงหญ้าหนวดแมวทุกวัน วันละ 3 เวลา 2-6 เดือน ผลพบว่า ได้ผลดี สามารถลดขนาดนิ่ว 23 ราย มีนิ่วหลุด 40 % มีอาการดีขึ้น 20% 
   รศ.นพ.อมร เปรมกมล ได้ทำการศึกษาผลของหญ้าหนวดแมวในการลดขนาดนิ่วไต ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยหญ้าหนวดแมว ในการประชุมเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2543 พบว่าหญ้าหนวดแมว สามารถลดขนาดนิ่วได้ และผู้ป่วยนิ่วที่มีอาการเรื้อรังได้แก่อาการแน่นท้อง ปวดเอว ปวดข้อ เมื่อยเพลีย ปวดศีรษะ แสบร้อนสีข้าง ปวดขา หลังให้การรักษาด้วยหญ้าหนวดแมว พบว่า อาการดังกล่าวลดลง เกือบจะหมด และยังทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้น 
   จากผลการศึกษาปรากฏว่าผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว ในการลดขนาดนิ่วไตที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และเป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่ได้รับความทุกข์ทรมานทางกาย ความทุกข์ทางใจ การสูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งที่มีราคาสูง การเป็นนิ่วที่พบบ่อยในภาคอีสาน ซึ่งประชาชนมีฐานะยากจน การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่การผ่าตัด การสลายนิ่ว ล้วนแต่ต้องใช้เงินมากมายนั้น การนำสมุนไพรหญ้าหนวดแมวมาใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่ว เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ช่วยลดค่ารักษาพยาบาล ประชาชนปลูกใช้เอาได้ ขั้นตอนใช้ไม่ยุ่งยาก 

 

ชาพยัพเมฆ/Cat’s Whisker Tea/猫须草茶

฿216.00Price
 • Order will be processed only when there is a total of THB1000 or more. We will contact you back to confirm your order and payment information.

  For international purchase, please contact at support@siribuncha.com for price, delivery, and terms.

   

  คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการจัดส่งเมื่อมียอดการสั่งขั้นต่ำ 1000 บาทขึ้นไป ​สินค้าแต่ละชนิดมีปริมาณขั้นต่ำในการจัดส่งไม่เท่ากัน ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพจะได้รับสินค้าภายใน 2-5 วันลูกค้าต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน

bottom of page