ส่วนประกอบ: น้ำขิงสกัด
ข้อบ่งใช้: ใช้บรรเทาอาการแน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย

 

Active ingredient(s): Ginger extract

Indications: Relieves bloating, distention and regulates digestion.

 

有效成分:姜抽出物

使用指示:减轻胀气、腹胀及调整消化功能

 

พบกับข้อมูลวิจัยสมุนขิงเหล่านี้ได้ที่ Knowledge Center

  • งานวิจัยขิงกับการบรรเทาอาการ อาการช่วยจุกเสียดแน่น เมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้องโดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Lancet
    • ในเรื่องของขิงกับการบรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้อง นั้นก็พบว่าขิงสามารถช่วยป้องกันอาการเหล่านี้ได้ งานวิจัยชิ้นแรกทำในปี ค.ศ.1982 หรือประมาณ พ.ศ. 2525 โดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Lancet งานวิจัยได้มีการศึกษาผลในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน อันเนื่องจากการที่ร่างกายต้องเคลื่องไหวอย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบระหว่างยาแก้แพ้ชื่อ ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด 100 มิลลิกรัมและขิงผลขนาด 940 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครที่มีประวัติเมารถหรือเมาเรือ โดยอาสาสมัครนั่งเก้าอี้หมุนที่มีการเคลื่องไหวอย่างรวดเร็ว พบว่าขิงผงทำให